7 ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດໃນທັນທີທີ່ລົດຂອງທ່ານເກີດອຸປະຕິເຫດ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດໃນທັນທີທີ່ລົດຂອງທ່ານເກີດອຸປະຕິເຫດ

ເມື່ອທ່ານເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຕົກໃຈຂາດສະຕິ. ເພາະວ່າເຫດການແບບນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ. ເຮັດໃຫ້ເຮົາອາດຈະຮັບມືບໍ່ທັນ, ບໍ່ຮູ້ວິທີການປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ລົດເກີດອຸປະຕິເຫດບາງຄົນຮູ້ວ່າຕ້ອງມີການປະກັນໄພ. ແຕ່ສຸດທ້າຍ, ລາຮູ້ສຶກກັງວົນໃຈ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊອກເບີໂທປະກັນໄພ ເພາະສະນັ້ນເພື່ອເປັນການເຕືອນສະຕິເພື່ອສາມາດຮັບມືກັບສະຖານະການຂອງລົດທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດພວກເຮົາມີ 7 ວິທີທີ່ດີທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ລົດເກີດອຸປະຕິເຫດມາຝາກກັນ

7 สิ่งที่คุณต้องทำทันที เมื่อรถโดนชน

  1. ຢຸດລົດທັນທີ, ຢ່າຝືນທີ່ຈະຂັບຕໍ່.

ເມື່ອຮູ້ວ່າລົດໄດ້ຖືກຕຳເກີດອຸປະຕິເຫດແລ້ວ ຢ່າພະຍາຍາມຂັບລົດອີກຕໍ່ໄປ, ໃຫ້ທ່ານຢຸດທັນທີ ຢ່າຝືນທີ່ຈະຂັບຕໍ່ ຈາກບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເກີດອຸປະຕິເຫດ ຈາກເປັນຝ່າຍຖືກຢຸ່ດີໆຈະຖືກໂທດຖານຕຳແລ້ວໜີໄດ້ ໃຫ້ຢຸດລົດ ແລະ ໂທຫານາຍໜ້າໂບຼກເກີປະກັນໄພໃຫ້ມາເຄມປະກັນໃຫ້ເຮົາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດເລື່ອງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ຂັບຂີ່ຄົນດຽວທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນເວລາກາງຄືນແລະສົງໄສວ່າຄູ່ກໍລະນີອາດເປັນວິສາອາຊີບບໍ່ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ລົງຈາກລົດໃຫ້ເປີດແວນລົດໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອລົມກັບລາວແທນ ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງອອກຈາກລົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໂທຫາປະກັນໄພຫຼືໂທຫາ ຕຳ ຫຼວດ. ສະນັ້ນຢ່າງໜ້ອຍ ຈະມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ກຳຈັດຄວາມວຸ້ນວາຍນັ້ນເອງ

  1. ມີສະຕິ ແລະ ຢູ່ກັບຕົວເອງ.

ແນ່ນອນວ່າບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ລົດເກີດອຸປະຕິເຫດຢູ່ແລ້ວ ເພາະວ່າເມື່ອເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເທົ່າກັບຕ້ອງເສຍເວລາ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ນາຍໜ້າໂບຼກເກີປະກັນໄພອອກໃບເຄມໃຫ້ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ເອົາລົດເຂົ້າໄປອູ່ສ້ອມແປງຂໍເຄມປະກັນໄພອີກ ສະນັ້ນຈະອາລົມຮ້ອນເມື່ອລົດເກີດອຸປະຕິເຫດກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ. ແຕ່ຢ່າລືມວ່າອຸບັດຕິເຫດແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ເກີດຂື້ນ. ເພາະສະນັ້ນ, ເມື່ອມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຮັບມືກັບມັນໄດ້ໂດຍການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ. ສົນທະນາກັບຄູ່ກໍລະນີດີໆດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຢ່າຂໍໂທດກ່ອນ. ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຕີລາຄາວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຜິດ. ສະຫງົບ ແລະໃຈເຢັນໆແລະ ໂທຫາ ນາຍໜ້າໂບຼກເກີ ປະກັນໄພດີທີ່ສຸດ.

 

  1. ແຈ້ງ ປະກັນໄພໃຫ້ມາບ່ອນເກີດເຫດ

ບໍ່ວ່າຈະເກີດອຸປະຕິເຫດນ້ອຍໆ ຫລື ວ່າໃຫຍ່ປານໃດ ເມື່ອມີອຸບັດຕິເຫດ, ໃຫ້ໂທຫາປະກັນໄພທັນທີ. ບໍ່ວ່າເວລາ ຫລືຊົ່ວໂມງໃດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຝ່າຍຄູ່ກໍລະນີສັນຍາວ່າຈະຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງໂທຫາການປະກັນໄພ ເພາະວ່າສັນຍາທາງປາກບໍ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້. ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາມີປະກັນໄພລົດກັບເຮົາ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນຖືກທີ່ສຸດ. ເພື່ອວ່າທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງເຈັບຫົວພາຍຫລັງ

  1. ໃຫ້ຈົດຈື່ສະຖານະການ

ຖ້າຢູ່ໃນສະໄໝກ່ອນຕອນກ້ອງຕິດໜ້າ ຍັງບໍ່ມີບໍ່ຄ່ອຍເປັນທີ່ນິຍົມ ເມື່ອລົດເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງນັ່ງ ແລະ ບອກປະກັນໄພທຸກຄັ້ງວ່າເຮົາຂັບລົດມາແບບໃດ ຄູ່ກໍລະນີຂັບລົດໄດ້ແນວໃດ ເພາະບາງທີ່ຄູ່ກໍລະນີຕວະ, ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຜິດ, ມັນຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບຫົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີກ້ອງກ້ອງຕິດໜ້າລົດເປັນຕົວຊ່ວຍທ່ານໂດຍບໍ່ຕ້ອງເລົ່າເຫດການໃນທາງໃດທາງ ໜຶ່ງ ພຽງແຕ່ເປີດກ້ອງ ແລະ ຮູ້ທັນທີວ່າຄົນໃດຜິດໃຜຖືກ. ຍ້ອນເຫດນີ້, ລົດທຸກຄັນຄວນມີກ້ອງຕິດໜ້າລົດຂອງຕົນເອງ. ເພາະວ່ານອກຈາກວ່າຈະຊ່ວຍເຫຼືອສະຖານະການໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ພ້ອມທັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າເບ້ຍປະກັນໄພໃຫ້ຖືກລົງເຊັ່ນກັນ

 

  1. ຖ້າຕົກລົງນີ້ສຳເລັດ, ເລື່ອງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຮອດຕຳຫຼວດ.

ຫຼາຍຄົນມັກຄິດວ່າລົດເກີດອຸປະຕິເຫດກະທັນຫັນຕ້ອງໄປສະຖານີ ຕຳຫຼວດ ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເສຍເວລາໃນການເຮັດສິ່ງນັ້ນເລີຍ. ເພາະວ່າຖ້າພວກເຂົາສາມາດໄກເກ່ຍກັນໄດ້ ຫຼັງຈາກຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດ, ການປະກັນໄພໄດ້ຕັດສິນອອກໃບເຄມໃຫ້ ກໍ່ແຍກຍ້າຍກັນໄດ້, ແຕ່ສະຖານີຕຳຫຼວດນັ້ນມີໄວ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມຮັບຜິດ. ຖ້າບໍ່ສາມາດຕົກລົງເຫັນດີວ່າໃຜຜິດ ແລະ ໃຜຖືກ ຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ ຕຳ ຫຼວດຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ

 

  1. ເມື່ອມັນເກີດອຸບັດຕິເຫດຮ້າຍແຮງ ມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫລືເສຍຊີວິດ.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນຝ່າຍຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ຝ່າຍກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໂທຫາຕຳຫຼວດ ຫຼື ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແລະ ບອກປະກັນໄພໃຫ້ຊ່ວຍປະສານງານກ່ອນ ຢ່າກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຫຼື ພະຍາຍາມຊອກຫາຜູ້ໃດຜິດ ແລະໃຜຖືກ ເພາະວ່າຊີວິດແມ່ນສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຄົນເຈັບບໍ່ຄວນຍ້າຍຕົວເອງ ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ ແລະ ການບາດເຈັບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

  1. ຖ່າຍຮູບທັນທີ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານປະກັນ

ບາງຄົນມີກ້ອງວົງຈອນປິດຢູ່ທາງໜ້າລົດແລ້ວຄິດວ່າຈະປອດໄພຈາກການຕຳແລ້ວໜີ  ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ ທຸກເວລາທີ່ພວກເຮົາຖືເກີດອຸບັດຕິເຫດ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຈະຖືກຕຳຈາກດ້ານຫລັງລົດ ເຊິ່ງກ້ອງ ໜ້າ ຢູ່ກ້ອງລົດບໍ່ສາມາດຈັບບາງພາບໄດ້ ບາງຄົນລົດເກີດອຸບັດຕິເຫດແລ້ວ ລົງມາລົມກັນຢ່າງດິບດີ ຍອມຮັບທຸກຢ່າງທີ່ຜິດພາດ ເມື່ອອອກເດີນທາງໄປເອີ້ນປະກັນໄພ ກັບຮີບຮ້ອນ ແລະ ແລະຊີ້ງຫນີໄປຊ້ຳ. ນີ້ແລະພວກເຮົາຕ້ອງຮອບຄອບາຕ້ອງລະມັດລະວັງ ໂດນການອອກຈາກລົດໄປຖ່າຍຮູບປ້າຍທະບຽນ ແລະ ບ່ອນທີ່ຖືກຕຳກ່ອນ ເພື່ອເກີດອີີຫັຍງຈະໄດ້ມີຫຼັກຖານ

 

ທັງ ໝົດ ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ຄຳແນະນຳທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການກັບສະພາບການເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ແລະ ຖ້າໝູ່ເຮັດປະກັນໄພລົດ, ຢ່າງໜ້ອຍນາຍໜ້າ ຫຼຶ ໂບຼກເກີປະກັນໄພຈະຈັດການກັບພວກເຮົາທຸກຢ່າງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ໂອ້ລົມກັບຄູ່ກໍລະນີ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ຈົນກ່ວາການແນະນຳອູ່ສ້ອມແປງລົດໃຫ້ ສະນັ້ນມັນຈຳເປັນແທ້ໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີປະກັນໄພລົດ. ເຊິ່ງຖ້າໝູ່ເພື່ອນຄົນໃດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດເທື່ອ? ຫຼືລັງເລໃຈທີ່ຈະເຮັດປະກັນກັບເຈົ້າໃດດີ ສາມາດປືກສາແລະຮັບຄຳເນາະນຳກັບພວກເຮົາໄດ້ ຕາມ Link ນີ້ເລີຍ https://bit.ly/3o6GJ0n