ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ແກ້ວຈະເລີນໂຊກໄຊ ໂບຼກເກີ ປະກັນໄພ ລາວ, ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນວັນທີ່ 09 ກັນຍາ 2019 ໂດຍ ຄອບຄົວ ແກ້ວຣາຊວົງໄຊ ໃນການດໍາເນິນທຸລະກິດ ນາຍຫນ້າປະກັນໄພ ບໍລິການເຕັມຮູບແບບ ເຮົານໍາສະເຫນີ ຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການປະກັນໄພທີ່ຫລາກຫລາຍສໍາລັບການຂາຍໃຫ້ກັບປະເພດ ສ່ວນບຸກຄົນ, ໂຮງຮຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ບໍລິສັດ, ໂຮມແຮມ, ໂຮງງານອຸດສາຫະຫກໍາ, ອາຄານກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ
ທູລະກິດນາຍຫນ້າປະກັນໄພ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ທ່ານ ຈິນດາມອນ ແກ້ວຣາຊວົງໄຊ ເຫັນວ່າທຸລະກິດນີ້ເປັນທຸລະກິດທີ່ມີປະໂຫຍດໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ການພັດທະນາການບໍລິການທີ່ດີໃຫ້ກັຍລູກຄ້າ ຈິ່ງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ພາຍໃຕ້ຊື່ວ່າ “ແກ້ວຈະເລີນໂຊກໄຊ ໂບຼກເກີ ປະກັນໄພ ລາວ” ຫລື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ KX Broker (ເຄເອັກ ໂບຼກເກີ້) ເພື່ອຕ້ອງການເປັນບໍລິສັດ ນາຍຫນ້າອັນດັບນື່ງ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການລະກັບພຮີມ້ຽມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມປະທັບໃຈ ເຊິ່ງມີຄໍາຍືດຫມັ່ນວ່າ ຄວາມນ່າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມໝັ່ນຄົງ ໂດຍບໍລິສັດຈະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍທີ່ວ່າ ຊື່ສັດ ຍຸດຕິທໍາ ບໍລິການທີ່ດີ ດ້ວຍຄໍາສັນຍານີ້ຈະຖືກຍຶດຖືແລະນໍາເອົາມາປະຕິບັດໃຊ້ນໍາການດໍາເນິນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ

KEOCHALEUNXOKXAY BROKER INSURANCE LAOS Sole Company was established on September 9, 2019 by Keolathsavongxay Family providing full brokerage insurance services. We offer wide range of insurance products and services such as for individuals, schools, universities, companies, hotels, industries, construction sites and others.
This insurance broker is started by Mr. Jindamone Keolathsavongxay who believe that this business will be beneficial and providing good services to its customers. Therefore, the company is founded under the name “Keochalernxokxay Insurance Broker Laos” or KX Broker with the intention to be number Broker who provide premium services to satisfy all customers under the slogan of “Accountability and Stability”. The company also runs by the policy of “Honesty, Fair, Premium services”, which will be seen in our business operation.

ເອກະສານອານຸມັດ