GPS Lao

Company Profile

GPSLAO ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເມື່ອປີ 2009 ດຳເນີນກິດຈະການຕໍ່ເນື່ອງມາ 9 ປິ ມີລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ສິນຄ້າຫລາຍກວ່າ 100 ອົງການ ແລະ ມີຍອດຂາຍຫລາຍກວ່າ 2000 ເຄື່ອງ ປະຈຸບັນຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສີເມືອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ຊຳນານ ໃນການຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ
ປະຈຸບັນທາງ GPSLAO ໄດ້ມີການພັດທະນາ ການນຳໃຊ້ ເທັກໂນໂລຍີໃຫມ່ ເພື່ອຕອບສະຫນອງ ກັບການໃຊ້ງານ ຂອງລູກຄ້າ ເຊິ່ງລະບົບຈະສາມາດຕອບສະຫນອງການໃຊ້ງານ ໄດ້ດີກວ່າລະບົບເກົ່າໃນດ້ານຄວາມໄວ ເມນູໃຊ້ງານງ່າຍ ແລະ ລາຍງານທີ່ສະເພາະສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມລູກຄ້າຂອງເຮົາ

ບໍລິການ

1. GPS Handhelds

2. Map

3. Navigator

4. Walkie Talkie

5. GPS Tracking

6. Satellite Phone

7. DVR

ຕິດຕໍ່

GPS LAO CO.,LTD Hom 2, Phonsavanh Tai Village, Sisattanak District, Vientiane, Laos
Phone: (856-20) 55444443 , (856-20) 22414243
Fax: (856-21) 240133
Email: info@gpslao.com
FB: GPSLAO
Website: www.gpslao.net

Location