Auto One Billion

Who We Are / ກ່ຽວກັບ ໂອໂຕ້ວັນ ບິວລ່ຽນ

We are proud of the business we have newly developed in 2016 in response to any car problem with a complete car repair service. Despite our Auto One Billion brand is new but our team is comprised of a vast experienced staffs from abroad and they have been spending their decades in Laos. We take great pride in providing highly expert auto repair and maintenance with friendly and helpful people. At Auto One Billion we are here in the shop every day helping our customers
ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈນໍາສະເໜີທຸລະກິດໃໝ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂືຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2016 ເພື່ອຕອບໂຈດການສ້ອມແປງລົດແບບຄົບວົງຈອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂອໂຕວັນ ບິວລ່ຽນ ຈະເປັນສູນບໍລິການທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ແຕ່ວ່າທີມງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນປະກອບດ້ວຍພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍສິບປີໃນລະດັບສາກົນ ແລະມີຄວາມຊໍານານໃນການສ້ອມແປງລົດໃນລາວມາຫຼາຍສິບປີ. ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບສ້ອມແປງລົດທຸກປະເພດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລົດຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ ດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ເປັນກັນເອງ ແລະ ລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ໂອໂຕ້ວັນ ບິວລ່ຽນ ເປີດບໍລິການທຸກວັນ ແລະ ກຽມພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາລູກຄ້າທຸກໆທ່ານທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ.

What We Do / ການບໍລິການຂອງ ໂອໂຕ້ວັນ ບິວລ່ຽນ

The Auto One Billion is a local auto repair and maintenance shop here in Vangxay, Xaysetha, Vientiane, Laos. We are one of the best auto repair shops in Laos. Since our officially beginning we have added many automotive repair and maintenance services and this rapid development now make us a full & complete auto repair shop. Below is a quick rundown of our capabilities / services.
ໂອໂຕ້ວັນ ບິວລ່ຽນ ເປັນສູນບໍລິການສ້ອມແປງທີ່ໃຫ້ບໍລິການສ້ອມແປງລົດ ແລະ ຮັບສ້ອມບໍາລຸງ-ກວດສະພາບລົດທຸກປະເພດ. ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ວັງຊາຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາແມ່ນຫນຶ່ງໃນສູນບໍລິການສ້ອມແປງລົດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມດຳເນີນເປີດກິດຈະການຢ່າງເປັນທາງການພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມການບໍລິການຂຶ້ນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ຊຶ່ງການພັດທະນາດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກ້າວຂຶ້ນມາເປັນສູນບໍລິການທີ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການບໍລິການລູກຄ້າແບບຄົບວົງຈອນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ຕິດຕໍ່

ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ບ້ານ ວັງຊາຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Tel: 021 463 208-9
Email: autoone.billion@gmail.com
FB: Auto One Billion

Location