ອູ້ສ້ອມແປ່ງລົດທິບພະຍະໃນລາວ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງອຸດົມໄຊ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຮ້ານ ວຸ້ຍ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 020 5578 0304, 020 9933 2009
ແຂວງໄຊຍະບຸລີ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຮ້ານ ຕ້ອມ ບໍລິການ ຄອຍ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ 020 5966 6617,020 5497 1771
ຮ້ານ ສັກສີດ ຫຼວງພະບາງ ນາຫຼວງ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ 020 5557 0756, 030 5537 400
ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອູ່ບຸນສົ່ງ ເມືອງແປກ,ແຂວງຊຽງຂວາງ 02096996111
ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງໄຊສົມບູນ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
TOYOTAບໍລິການ ນາແຮ່ ,ສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງ 021253004
TOYOTAລາວທານີ ຮ່ອງແກ,ໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງ 021453989,02056622058
ISUZU ນາເລົ່າ ນາເລົ່າ,ສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງ 02059567895
ISUZU T2 ນາຄຳ ,ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງ 020 59555532,020 98397174
SUZUKIສະຫວ່າງ ສະຫ່ວາງ,ຈັນທະບູລີ,ນະຄອນຫຼວງ 02054554557
ສູນ LAND ROVER ໂພນທັນ ໂພນທັນ,ໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງ 02022213092
ສູນ BMW ໜອງບອນ,ໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງ 021 455032
ສູນ BANZ ຫຼັກ3,ສີສັດຕະນາກ,ນະຄອນຫຼວງ 02077988456
ສູນ MAZDA ນາແຮ່,ສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງ 02077988456
ບໍລິສັດ ລາວຟອດ ຊີຕີ ຈຳກັດ ຂຸນຕາ,ສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງ 021241109
ບໍລິສັດ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ ລາວ ຈຳກັດ ຫຼັກ3,ສີສັດຕະນາກ,ນະຄອນຫຼວງ 030 5839117
ບໍລິສັດ ເອເທັກໂປຣ ອິເຕີເນເຊີເເນວ ສີສະຫວາດ,ຈັນທະບູລີ,ນະຄອນຫຼວງ 02077144038,02055925591
ລາຍຊື່ອູ່ສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ທີ່ບໍລິສັດທິບພະຍະປະກັນໄພຄູ່ສັນຍາ
ອູ່ໂມເດີ້ນ ວັດໄຕ,ສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງ 02055833488
ອູ່ຍອດບໍລິການ ນາຄຳ,ສີໂຄດຕະບອງ ,ນະຄອນຫຼວງ 021262236,02055518931
ອູ່ ຊ້າງບີນ ໄຊສະຫວ່າງ,ໄຊທານີ,ນະຄອນຫຼວງ 020 9801 8661, 020 2854 6777
ອູ່ ຄຳຄ່ອງ ໂພສີ ສີ,ໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ 020 5552 7428, 020 5666 0669
ບໍລິສັດ ຢູດີໂອໂຕ້ກາດ ພະຂາວ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງ 042211248
ບໍລິສັດ ຈົງປັງ ບໍລິການ ດົງນາໂຊກໃຕ້ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງ 021 262288
ອູ່ ຄຳທະວີ 02 ພະຂາວ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງ 020 5666 4944
ລາຍຊື່ຮ້ານສ້ອມແປງລົດຈັກບໍລິສັດທິບພະຍະປະກັນໄພຄູ່ສັນຍາ
ຮ້ານ ບຸນຕາ ທາດຫຼວງອາໄຫລ ທາດຫຼວງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງ 021 414202, 020 5540 0998
ຮ້ານ ຄຳທະວີ ອາໄຫລ່ ໂພນພະເນົ່າ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງ 020 5666 6676,020 5895 5559
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອູ່ໂອໂຕບອຍ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 02056563959
ແຂວງຄໍາມວນ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ສູນໂຕໂຢຕ້າ ສະຫວັນ ນະຄອນໄກສອນ ສະຫວັນນະເຂດ 020 7756 2255
ແຂວງສາລະວັນ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງເຊກອງ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຈໍາປາສັກ
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ສູນໂຕໂຢຕ້າ ພາກໃຕ້ ປາກເຊ ຈຳປາສັກ 020 9995 55313
ສູນມາດດ້າ ປາກເຊ ປາກເຊ ຈຳປາສັກ 020 5404 9954
ແຂວງອັດຕະປື
ຊື່ອູ້ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ