ໂຮງໝໍທິບພະຍະໃນລາວ

ແຂວງຜົງສາລີ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງອຸດົມໄຊ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງໄຊຍະບຸລີ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຄຣີນິກ ພະການ Phumok Village, Luangprabang District, Luangprabang Province 020 99999280, 071 8547181
ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງໄຊສົມບູນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ໂຮງໝໍລາວ-ອາຊຽນ Donkoi Village, Sisattanak District, Vientiane Capital 021 330374
ສູນບົ່ງມະຕິພະຍາດສາກົນ ( IMDC ) Sikhottabong District, Opposite from Chevrolet Service Center 020 5551 8913
ຄຣີນິກ ເວດສະພົງ Sisavat Village, Chanthabuli District, Vientiane Capital 021 2546489
ຄຣີນິກ ແມ່ຂອງ Hatsadintai Village, Chanthabuli District, Vientiane Capital 021 222879
ຄຣີນິກ ດຣ ສະໜອງ ທອງຊະນະ Donnoun Village, Saythani District, Vientiane Capital 020 222110589
ສູນການແພດ ອາລີອັນ Vattai Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital 021 513095
ຄລີນີກວຽງຈັນ-ສາກົນ Phanman Village Sisattanak District Vientiane 021 316760
ໂຮງໝໍ ນະຄອນຫຼວງ ແກຣນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານ ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 55401157
ໂຮງໝໍ ຮ່າໂນ່ຍ – ວຽງຈັນ ບ້ານ ຈອມມະນີ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 720548 030 9966999
ໂຮງໝໍ ບິວຕີລາຍ ລາວ – ເກົາຫຼີ ບ້ານ ອາມອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 55598963 021 463135
ຄລີນີກ ໂພນທັນໃຕ້ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາເວດພະວັນ ບ້ານ ໂພນທັນໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 7770 4248,021 453 009
ຄລີນິກ ທ່ານາແລ້ງ ບ້ານ ທ່ານາແລ້ງ , ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 22231637
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ໂຮງໝໍ ແຂວງເມືອງຄຳເກີດ Chaengsavang, Khamkueth District, Bolikhamxay Province 054 341624
ຄຣີນິກ ທັນສະໄໝ ດຣ ແສງຕະວັນ ວົງພະຈັນ Khamkueth District, Borlikhamxay Province 030 57101114
ຄຣີນິກ ດຣ ແກ້ວມະນີວັນ ຄຳມະນີວົງ Khamkueth District, Borlikhamxay Province 020 22828618, 020 55696970
ແຂວງຄໍາມວນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຄຣີນິກ ດຣ ອຸທອນ ອາໂນໄທ Thameuang Village, Kaisone District, Savannakhet Province 041 213816
ໂຮງໝໍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet Province 020 5554 0972, 041 212231
ແຂວງສາລະວັນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງເຊກອງ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຈໍາປາສັກ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຕຶກປິ່ນປົວສາກົນ ຈຳປາສັກ ສ່ວນບຸກຄົນ Phonkoung Village, Pakse District, Champasak Province 020 54501111, 55730333
ໂຮງໝໍ ແຂວງຈຳປາສັກ ຕຶກສາກົນ Phatthanalukmueang Village, Pakse District, Champasak Province 020 95447784
ແຂວງອັດຕະປື
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ