ໂຮງໝໍໂຊກໄຊໃນລາວ

ແຂວງຜົງສາລີ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງອຸດົມໄຊ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງໄຊຍະບຸລີ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຄລີນິກພະການ ບ້ານພູໝອກ,ເມືອງຫຼວງພະບາງ,ແຂວງຫຼວງພະບາງ 02099999280
ຄລີນິກ ດຣ ສະຫຼ້ຽວ ບ້ານນາວຽງຄໍາ,ເມືອງຫຼວງພະບາງ,ແຂວງຫຼວງພະບາງ 02028243265,0305539456
ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງໄຊສົມບູນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ສູນການແພດ ອາລິວັນ ບ້ານວັດໄຕ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງ 021513095
ຄລີນິກວຽງຈັນສາກົນ ບ້ານພັນໝັ້ນ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງ 021316760
ໂຮງໝໍຮ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນ ບ້ານຈອມມະນີ,ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງ 0309966999
ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ບ້ານເພຍວັດ,ເມືອງສີສັດຕະນາກ,ນະຄອນຫຼວງ 021242469
ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ(150ຕຽງ) ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ,ເມືອງຈັນທະບຸລິ,ນະຄອນຫຼວງ 021711175
ໂຮງໝໍນູຍຈື ບ້ານສີສະຫວາດ,ເມືອງຈັນທະບຸລີ,ນະຄອນຫຼວງ 0305858999
ຄລີນິກໂພນທັນໃຕ້ ບ້ານໂພນທັນ,ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງ 02077704248
ຄລີນິກມິດຕະພາບ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ,ເມືອງຈັນທະບຸລີ,ນະຄອນຫຼວງ 02099503040
ໂຮງໝໍເອກນາລິນ ບ້ານທ່າເດືອ,ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,ນະຄອນຫຼວງ 021811069
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຄໍາມວນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຄລີນິກຄົບວົງຈອນ ພົມມະຈັນ ບ້ານສີວິໄລ,ເມືອງທ່າແຂກ,ແຂວງຄໍາມວນ 02023470440
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບ້ານທ່າແຮ່,ເມືອງໄກສອນ,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041212171
ຄລີນິກ ດຣ ອຸທອນ ບ້ານທ່າແຮ່,ເມືອງໄກສອນ,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 041213816
ແຂວງສາລະວັນ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງເຊກອງ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການ
ແຂວງຈໍາປາສັກ
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຕືກປິ່ນປົວສາກົນ ສວນບຸກຄົນ ບ້ານໂພນກຸງ,ເມືອງປາກເຊ,ແຂວງຈໍາປາສັກ 02054501111
ຄລີນິກສີລິຄໍາຫຼ້າ ເມືອງປາເຊ,ແຂວງຈໍາປາສັກ 02022271979
ແຂວງອັດຕະປື
ຊື່ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ໂຮງໝໍແຂວງອັດຕະປື ບ້ານເວີນແຄ້ນ,ເມືອງສະມັກຄີໄຊ,ແຂວງອັດຕະປື 02055143876