covid19

10 ວິທີຮັບມືກັບ ໄວຣັດ ໂຄໂຣນ່າ

10 ວິທີຮັບມືກັບ ໄວຣັດ ໂຄໂຣນ່າ(Corona)ສາຍພັນໃຫມ່ ເມື່ອວັນ 21 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງປະເທດຈີນອອກມາຢືນຢັນວ່າ ເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນ່າສາຍພັນ 2019 ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກປອດອັກເສບນັ້ນສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກຕົນສູ່ຕົນໄດ້ ເຊີ່ງອັບເດດລ່າສຸດ ວັນທີ່ 26 ມັວກອນ 2020. ມີຜູ້ປ່ວຍທີ່ເສບຊີວິດຈາກເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນ່າແລ້ວ ມື້ນີ້ກະຕ່າຍ KX ມີວິທີປ້ອງກັນ ໄວຣັດ ໂຄໂຣນ່າ(Corona)ສາຍພັນໃຫມ່ 2019 ສຳຫລັບໃຜທີ່ຕ້ອງເດີນທາງເຂົ້າພື້ນທີ່ສ່ຽງມາຝາກ ວີທີປ້ອງກັນໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃຫມ່ 1. ຫລີກລ້ຽງການຢູ່ໃນສະໂານທີ່ແອອັດ ແລະ ມີມົນພາວະເປັນພິດ. 2. ບໍ່ຢູ່ໃກ້ຜູ້ປ່ວຍທີ່ໄອ ຫາກຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ຄວນສວມໃສ່ຫນ້າກາກອານາໄມປ້ອງກັນ. 3. ຫລີກລ້ຽງການເຂົ້າໄປຕະຫລາດຄ້າສັດມີຊີວິດ ການສຳພັດຫລືຢູ່ໃກ້ຊິດສັດໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດທີ່ປ່ວຍຫລືຕາຍ. 4. ຫລີກລ້ຽງການສັດທີ່ແປກໆ ຫລື ສັດທີ່ບໍ່ສຸກ. 5. ບໍ່ນຳມືມາສຳພັດຕາ ດັງ ປາກ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ. 6. ຫມັ່ນລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຕະຫລອດດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ສະບູ່ ຫລືເອວກໍຮໍເຈວລ້າງມື. 7. ບໍ່ໃຊ້ຂອງສ່ວນຕົວຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ເພາະໄວຣັດ ສາມາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ທາງສຳພັດສານຄັດຫລັ່ງຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ. 8. […]