10 ວິທີຮັບມືກັບ ໄວຣັດ ໂຄໂຣນ່າ

10 ວິທີຮັບມືກັບ ໄວຣັດ ໂຄໂຣນ່າ(Corona)ສາຍພັນໃຫມ່

ເມື່ອວັນ 21 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງປະເທດຈີນອອກມາຢືນຢັນວ່າ ເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນ່າສາຍພັນ 2019 ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກປອດອັກເສບນັ້ນສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກຕົນສູ່ຕົນໄດ້ ເຊີ່ງອັບເດດລ່າສຸດ ວັນທີ່ 26 ມັວກອນ 2020. ມີຜູ້ປ່ວຍທີ່ເສບຊີວິດຈາກເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນ່າແລ້ວ ມື້ນີ້ກະຕ່າຍ KX ມີວິທີປ້ອງກັນ ໄວຣັດ ໂຄໂຣນ່າ(Corona)ສາຍພັນໃຫມ່ 2019 ສຳຫລັບໃຜທີ່ຕ້ອງເດີນທາງເຂົ້າພື້ນທີ່ສ່ຽງມາຝາກ

covid19

ວີທີປ້ອງກັນໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃຫມ່

1. ຫລີກລ້ຽງການຢູ່ໃນສະໂານທີ່ແອອັດ ແລະ ມີມົນພາວະເປັນພິດ.
2. ບໍ່ຢູ່ໃກ້ຜູ້ປ່ວຍທີ່ໄອ ຫາກຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ຄວນສວມໃສ່ຫນ້າກາກອານາໄມປ້ອງກັນ.
3. ຫລີກລ້ຽງການເຂົ້າໄປຕະຫລາດຄ້າສັດມີຊີວິດ ການສຳພັດຫລືຢູ່ໃກ້ຊິດສັດໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດທີ່ປ່ວຍຫລືຕາຍ.
4. ຫລີກລ້ຽງການສັດທີ່ແປກໆ ຫລື ສັດທີ່ບໍ່ສຸກ.
5. ບໍ່ນຳມືມາສຳພັດຕາ ດັງ ປາກ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ.
6. ຫມັ່ນລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຕະຫລອດດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ສະບູ່ ຫລືເອວກໍຮໍເຈວລ້າງມື.
7. ບໍ່ໃຊ້ຂອງສ່ວນຕົວຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ເພາະໄວຣັດ ສາມາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ທາງສຳພັດສານຄັດຫລັ່ງຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ.
8. ຮັກສາຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນຢູ່ສະເຫມີ ແລະ ນອນຫລັບໃຫ້ພຽງພໍ.
9. ຖ້າມີອາການໄຂ້ ມີອາການທາງລະບົບການເດີນຫາຍໃຈເຊັ່ນ ໄອ ເຈັບຄໍ ມີນ້ຳມູກ ຫາຍໃຈເຫມື່ອຍຫອບ ໃຫ້ສວມໃສ່ຫນ້າກາກອານາໄມ ແລະ ພ້າວພົບແພດຫມໍທັນທີ.
10. ຄວນເຮັດການປະກັນເດີນທາງກ່ອນເດີນທາງໄປປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອໄວຣັດ ເພາະຫາກເກີດປ່ວຍລະຫວ່າງເດີນທາງຂື້ນມາ ສາມາດເຄຣມປະກັນເດີນທາງໄດ້ ບໍລິສັດປະກັນຈະຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຄ່າຮັກສາໃນຕ່າງແດນ ນອກຈາກນີ້ຍັງຄວບຄຸມເມື່ອພົບການເຈີໄຟລ້ຍົກເລີກ ຕົກເຄື່ອງ ຫລືຍົກເລີກການເດີນທາງອີກດ້ວຍ.
     ໄວຮັດໂຄໂຣນ່າສາຍພັນໃຫມ່ນີ້ ມີຄວາມຮຸນແຮງທຽບເທົ່າກັບໂລກຊາຫລາຍທີ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວບມີອາການປອດອັກເສບຮຸນແຮງຸຖີງແກ່ຊີວິດໄດ້ ສະນັ້ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການປ້ອງກັນຢ່າງ 10 ຂໍ້ຂ້າງຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຫ່າງໄກຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ແລະພ້ອມຮັບມືດ້ວຍປະກັນໄພການເດີນທາງຈກພວກເຮົາ.